Over Life Alignment

Wie kan er beter wat over Life Alignment vertellen dan de oprichter zelf. Hieronder volgt een interview met Dr. Jeff Levin.

Life Alignment is een omvangrijk energetisch healingsysteem. Wat betekent Life Alignment en waarin onderscheidt het zich?

Life Alignment is een verzameling van energetische ‘healing-systemen’ die doorwerkt op vele aspecten van ons leven zoals ons lichaam, onze emotionele en spirituele groei, onze woning en werkplek. Het brengt ons “in lijn” (in alignment) met wie wij daadwerkelijk zijn, zodat we vanuit gezondheid, vreugde en vitaliteit kunnen leven. Life Alignment kijkt naar het geheel: de mens en zijn omgeving.

Welke principes liggen ten grondslag aan het werk?

Alle healingsystemen werken met dezelfde basis principes, namelijk dat alles energie is. Vanuit de kwantumfysica weten we dat de samenstelling van een atoom minder dan 1% materie is, de rest is energie. Dat geldt in het groot ook voor ons lichaam, dat uit ongeveer 1-5% materie bestaat. De rest is een energetisch veld dat we met aurafotografie kunnen vastleggen. Binnen dit lichaam zijn er meerdere energiesystemen waarvan de meeste al duizenden jaren bekend zijn, zoals de meridianen en chakra’s.

Het fysieke lichaam is een materiele manifestatie van dit energieveld, en hier, in het subtielere veld is de bron te vinden van pijn, ziekte en blokkades [die zich uiten in het fysieke lichaam]. In Life Alignment gaan we direct naar de oorzaak: we achterhalen wáár de energiestroom geblokkeerd is en welke emotionele verwondingen of onopgeloste conflicten daaraan ten grondslag liggen. We werken met alle lagen van ons zijn: de fysieke, emotionele, mentale en spirituele; en met het principe dat alles met elkaar verbonden is.

Hoe werkt Life Alignment met het lichaam?

In het lichaam liggen alle herinneringen en ervaringen opgeslagen in het celgeheugen. We maken contact met deze ‘bio-computer’ om de blokkade te achterhalen. Dit kunnen bijvoorbeeld trauma’s zijn of stress, angsten, schuldgevoelens of onopgeloste conflicten. Omdat we op het niveau van de oorzaak werken, werken we direct met de blokkade op een energetisch niveau. De verandering in het energieveld werkt snel en diep door op het lichaam. Vaak is al direct een verbetering te ervaren van fysieke klachten.

Kunt u ons een voorbeeld geven over hoe zo’n proces verloopt?

Stel je voor dat iemand met ernstige rugpijn komt, met problemen in het structurele-systeem. Dan identificeren we eerst de achterliggende oorzaak van deze pijn. Het kan een gebeurtenis zijn uit een ver verleden: we kunnen in de steek gelaten zijn, of niet voldoende steun gevoeld hebben. Jaren later kan de emotionele pijn zich manifesteren als rugklachten. Nadat we de oorzaak van de rugpijn hebben achterhaald en de belastende emoties die erbij horen hebben gezien kunnen we de pijn loslaten; zowel de emotionele als de fysieke pijn. Er is weer ruimte voor de energie om te stromen en ons lichaam kan met deze nieuwe energiestroom in balans komen.

Burn-out is een zeer veelvoorkomend fenomeen. Kunt u daar iets over zeggen?

Burn-out is een goed voorbeeld van hoe we op vele lagen uit balans zijn. Als het sympathische zenuwstelsel permanent geactiveerd is, leven we vanuit een overlevingsmechanisme. De bijnieren scheiden continue adrenaline en cortisol uit. We staan dan (bijna) voortdurend in de vecht/vlucht modus die het hele lichaam in alarmstand houdt. Logischerwijs heeft dit in toenemende mate negatieve gevolgen op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam. Echter de oorzaak waarom iemand in deze overlevingsstand leeft is ook weer te vinden buiten het fysieke lichaam. We kunnen met Life Alignment de oorzaak makkelijk achterhalen, waardoor diepgewortelde patronen van ondermijnend gedrag zichtbaar worden, en kunnen worden getransformeerd.

De Life Alignment therapeut helpt de cliënt zich met zijn ware zelf te verbinden. Vanuit wie we werkelijk zijn kunnen we uitzoomen op ons leven en kunnen we kijken vanuit een hoger perspectief, voorbij de ondermijnende patronen, verwondingen en trauma’s. Het diepe contact met je ware zelf brengt  een staat van rust, acceptatie en vrede. De cliënt krijgt mogelijkheden aangereikt om deze staat-van-zijn te behouden in het dagelijkse leven.

Werkt het bij iedereen, of alleen als je erin gelooft?

Ja, het kan bij iedereen werken. Het hangt van de bereidheid af om verantwoordelijkheid voor je eigen leven te nemen. In andere woorden, als de persoon bereid is om de ondermijnende patronen te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen om de positieve veranderingen door te voeren in zijn leven kan het bij iedereen werken. Life Alignment is geen ‘quick fix’, er is een actieve samenwerking voor nodig. Maar, dat gezegd hebbende, het is niet nodig om in Life Alignment te geloven, het werkt ook bij de grootste sceptici.

Vortex kaarten spelen een belangrijke rol in Life Alignment. Hoe worden ze ingezet?

Vortex kaarten verdiepen en versnellen het genezingsproces. In huis of op de werkplek beschermen ze ons voor elektro-smog en brengen geopatische verstoringen in balans. Ze vitaliseren onze voeding en ons water. Vortex kaarten zijn zwak-magnetische kaarten die een energetische frequentie dragen die onze omgeving in harmonie brengt met ons eigen veld.

U werkt wereldwijd met groepen – hoe gaat een energetisch helingsproces met een hele groep in z’n werk?

Wanneer we met een groep werken, identificeren we de persoon uit de groep die met een bepaald thema de hele groep representeert. Terwijl we het energie veld van die persoon in balans brengen, brengen we het energie veld van de gehele groep in balans. Iedereen ontvangt de heling aangezien we met elkaar verbonden zijn.

Bron: Gesundheit 2013 by Renate Stöcker