Vortex technologie

Met de Vortex technologie zitten we op de grens van de moderne fysica en spiritualiteit. De kwantum-fysica leert ons dat alles energie is, zo ook materie. Alle energie heeft een bepaalde trilling, een frequentie. De trillingsfrequentie van materie is lager dan die van bijvoorbeeld gedachten. Veel wijsgeren en religies weten dit al honderden, zo niet duizenden jaren. Alles is met elkaar verbonden, alles is één (zie bijv. het werk van Einstein, Lorenz, Gary Zukav, Fritjov Capra, Rupert Sheldrake) en met deze universele eenheidsenergie komen we bij de de Vortex technologie.

Vortex technologie is een verzameling zwakmagnetische kaarten die geladen is met hoge energetische frequenties. Het is bestemd voor het reinigen en in evenwicht brengen van energie, om een harmonieuze omgeving te creëren die onze vitaliteit verbeterd.

VORTEX TECHNOLOGIE BIJ HEALING
Door het gebruik van deze kaarten tijdens een balans kunnen ondermijnende, blokkerende frequenties die een positieve doorstroom van de levensenergie in de weg staan opgeheven worden. Dankzij het gebruik van Vortex versnelt en verdiept de healing.

VORTEX TECHNOLOGIE ALS BESCHERMING
Naast het opheffen van energetische blokkades beschermt de Vortex technolgie ons tegen allerlei verstoringen van ons energetisch veld. Of wij dit nu opmerken of niet, er is veel verstoring en vervuiling in de atmosfeer, zoals bijvoorbeeld:

  • Electro-magnetische straling, zoals van televisie, computers, draadloos internet (Wi-Fi) en mobiele telefoons.
  • Electro-magnetische straling van hoogspanningsleidingen, transformatoren en zendmasten.
  • Gifstoffen in de lucht, in voedsel en in water.
  • Geopathische verstoring door ondergrondse waterlopen, breuklijnen, energie-banen, ondergrondse ruimten en bepaalde gesteenten.
  • Door de mens veroorzaakte verstoringen in het magnetisch veld van de aarde. Veroorzaakt door bouwwerken, ondergronds en bovengronds, mijnbouw, zuiveringsinstallaties, waterlopen, enz.

De Vortex kaarten zijn onstaan dankzij jarenlang onderzoek van het effect van omgevings-vervuiling op ons lichaam. Door de kaarten bij ons te dragen, in ons huis of werkplek te hangen of voor ons voedsel te gebruiken neutraliseert de negatieve lading van bovengenoemde verstoringen en komt in harmonie met ons eigen veld. De Chinesen, middels Feng Shui, begrepen al eeuwen het effect van onze omgeving op ons welzijn.